No images
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5Photo Title 6Photo Title 7Photo Title 8Photo Title 9Photo Title 10

Daag 8
Noadaat we vriedaagoavend nog met de aldere jeugd noar de hippiekroeg in Beaufort waren gewes en kels met halve baarden hajje versierd, zocht has iederien zien eigen bed op en ging fijn sloape. Toen we ’s merges fijn met waat katers opstonge en wer ’n poging deeje tot ’t verteren vaan de haarde kursjes vaan ’t broeud gingen vul de kamer poetsen (want um 10 oor werden weej d’r oet gegoeid) en doarnoa noar de bekker umdaat de lunchpakketjes vaan de herberg neet te proeme waren (of vur de waat ongezondere onder os noar de supermeart vur chips of zaltstukskes as eate). Um 12 oor kregen we wer richtig lekker eate in de herberg, ohnea. Um half 2 gingen we daan de bus in noar Larochette, maar jammer genog dronken minse liever beer op ’t terras daan luustere noar os moeie concert. Doarnoa gingen we metieun door noar de kiosk in Troisvierges, zoë kos iederieun ef lekker beej sloape in de bus met sloapliedjes vaan John de bochtenmasjien. Ienmoal aangekomen stong alles al kloar vur os en koose we metieun beginnen met speule. We begoose kei good en we eindigen ok kei good. Zoëas Johan zei: duchtig degelijk. Toen mochten we nog fijn noar de harmonie van Troisvierges luustere, maar die waren laaaaang neet zoa good as os (duh, weej zien de beste). Toen ze kloar waren gingen we daan ok de bus in noar hoes, maar iers natuurlijk afscheid nemen vaan Johan en iederien kei haard bedanken. Noadaat we alle bedankliedjes hajje gezongen reejde we terug noar Brokezevors. Nou nog fijn liedjes zingen in de bus en straks as we terug zien kei haar bùke umdaat we eigelijk nog lang neet noar hoes willen, ondanks daat we gans kapot zien. Weej hebben ’n topweak gehad, en ’t dut daan ok pien in os hart um te zeggen daat dit os laatste verslaag is vaan de ganse reis. Haije wah, en tot volgend joar!

En nou vur degene die neet zo geweldig zien in ’t leaze vaan dialect, de Nederlandse vertaling:

Dag 8
Nadat we vrijdagavond nog met de oudere jeugd naar de hippiekroeg in Beaufort zijn geweest en mannen met halve baarden hadden versierd, zocht bijna iedereen zijn eigen bed op en ging lekker slapen. Toen sommigen ’s morgens met een kater opstonden en weer een poging deden tot het verteren van de harde korstjes van het brood gingen veel mensen de kamer poetsen (want om 10 uur moesten wij de herberg verlaten hebben) en daarna naar de bakker omdat de lunchpakketjes van de herberg niet zo lekker waren (of voor de wat ongezondere onder ons naar de supermarkt om chips of zoutstokjes te halen als eten). Om 12 uur kregen we super lekker eten in de herberg, ohnee. Om half 2 gingen we dan met de bus naar Larochette, maar jammer genoeg dronken mensen liever bier op het terras dan luisteren naar ons mooie concert. Daarna gingen we meteen door naar de kiosk in Troisvierges, zo kon iedereen nog even bijslapen in de bus met slaapliedjes van John de bochtenmachine. Eenmaal aangekomen stond alles al klaar voor ons en konden we meteen beginnen met spelen. We begonnen heel erg goed en we eindigden ook heel goed. Zoals Johan zei: duchtig degelijk. Toen mochten we nog naar de harmonie van Troisvierges luisteren, maar die waren laaaaang niet zo goed als ons (duh, wij zijn de beste). Toen ze klaar waren gingen we meteen de bus in naar huis, maar eerst natuurlijk afscheid nemen van Johan en iedereen bedanken. Nadat we alle bedankliedjes hadden gezongen reden we terug naar Broekhuizenvorst. Nu nog lekker liedjes zingen in de bus en straks super hard huilen omdat we nog lang niet naar huis willen, ondanks dat we helemaal kapot zijn. Wij hebben een topweek gehad, en het doet ons ook pijn in ons hart om te zeggen dat dit ons laatste verslag is van de hele reis. Doei, en tot volgend jaar!

Sophie en Lianne

 

 
Meer artikelen...